Szex a lelke mindennek
Weboldal alcíme
Példa cím
Alternatív szexuálterápia felsőfokon

Domina terápia nőknek 

A domina terápia gyermekkori szexuális bántalmazást átélt nők orgazmus (és egyéb szexuális) zavarainak feloldására kifejlesztett, egyedülálló terápiás módszer.
​.
A női orgazmus egy nagyon összetett jelenség. A szexuális diszfunkciók kialakulásának ebből adódóan számos oka lehet. Ezek közül a pszichés eredetű okokat, azon belül is a szexuális erőszaknak áldozatul esett nők orgazmus zavarait vizsgáljuk meg közelebbről. Ezekben az esetekben visszatérő probléma a "fal" jelenség, ami elsősorban gondolati elterelődés és kontrollvesztéstől való félelem. Ezen akadályok és traumatikus pontok, valamint a tünetek (jelen esetben diszfunkció) feloldására a következő témák kifejtése és készségszintű fejlesztése javasolt: képalkotás, fantázia erősítő technikák beépítése, összpontosítási képesség, fókusz erősítése, vágyak, fétisek feltérképezése, meditációs és relaxációs technikák elsajátítása, légzéstechnikák gyakorlása, a test és az erogén zónák felfedezése, tudatos érintés és maszturbáció, eszközök használata, partnerrel (ha van) való közös munka, extrém terápiás eszközök és eljárások alkalmazása (BDSM). A női orgazmus zavarok sokrétű lehetséges eredetét figyelembe véve, a BDSM mint terápiás módszer az egykor bántalmazott nők helyzetében jelentheti a legnagyobb lehetőséget az egyén számára a szellemi és szexuális fejlődés terén. Célom az abúzust elszenvedett nők számára segítséget nyújtani, a gyógyulás folyamatában támogatást biztosítani. A megfelelő, érzelmeket elemző beszélgetések mellett a BDSM-hez köthető élmények kiegészíthetik az egyének gyógyulási folyamatát, hiszen az ezen technikák megéléséhez szükséges szellemi adottságok fokozzák a bizalom kiépítésének, az intimitás őszinte formáinak teret adó képességek fejlesztését. A BDSM-hez fűződő tevékenységek átélése során az alárendelt fél (páciens) szembe kell hogy nézzen olyan tényezőkkel, amelyeket a korábbi bántalmazás során egyszer már tapasztalt, nevezetesen a kiszolgáltatottsággal, a kontroll elvesztésével (emellett ide sorolható lenne a domináns partner erőszakosnak tűnő viselkedése, de ez a kiszolgáltatottsággal ellentétben nem alapvető vonása, nem alapfeltétele a BDSM-nek). Ezekkel a félelmekkel szembenézni óriási teher a páciensnek, hiszen az ilyen esetekben a szenvedő felek számos rendkívül erős védelmi mechanizmussal átszőtt, érzelmi blokkokat kreáló falat építhetnek önmaguk érzelmi világa köré, amely azonban nem kizárólag a negatív, de a pozitív tapasztalatok megélésére irányuló nyitottságot is megakadályozhatja. Különösen felerősödhet ez a vonás azon páciensek esetében, akik gyermekkorukban szenvedték el a bántalmazást. Az említett falak évekig állhatnak érintetlenül. A kontroll átadása nem azonnal történik meg, az alárendeltségre hajlandó fél fokozatosan, kis lépéseket téve, a bizalom kiépülésével párhuzamosan egyre mélyebben élheti meg az önátadást. Nem elhanyagolható, sőt, egy lehetséges terápia talán legfontosabb része az úgynevezett aftercare fázisa, amely lehetőséget nyújt mindkét fél számára az átélt élmények higgadt feldolgozásához, a gyengédség előtöréséhez, a bizalom kiépítéséhez.